Ceník

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a připojení na inženýrské sítě. 

Pozemek č. 1

849 m2, parc.č. 383/1 (*pozn.)

REZERVACE

Pozemek č. 2

939 m2, parc.č. 383/2 (*pozn.)

REZERVACE

Pozemek č. 3

922 m2, parc.č. 383/3 (*pozn.)

3.790.000,- Kč

Pozemek č. 4

805 m2, parc.č. 386/3

3.695.000,- Kč

Pozemek č. 5

801 m2, parc.č. 386/4

3.695.000,- Kč

Pozemek č. 6

800 m2, parc.č. 386/5

3.695.000,- Kč

Pozemek č. 7

800 m2 (803 m2), parc.č. 386/6

REZERVACE

Pozemek č. 8 

800 m2 (834 m2), parc.č. 386/7       

REZERVACE

Pozemek č. 9 - předrezervace

800 m2 (800 m2), parc.č. 386/9

3.890.000,- Kč

Pozemek č. 10

819 m2, parc.č. 386/10

3.900.000,- Kč

Pozemek č. 11

838 m2, parc.č. 386/2

4.100.000,- Kč

Pozemek č. 12

914 m2, parc.č. 387/1

4.290.000,- Kč

Pozemek č.  13

859 m2, parc.č. 387/2

4.150.000,- Kč

Pozemek č. 14

810 m2, parc.č. 387/3

3.750.000,- Kč

Pozemek č. 15

854 m2, parc.č. 387/4

REZERVACE

Pozemek č. 16

808 m2, parc.č. 387/5

REZERVACE

Pozemek č. 17

852 m2, parc.č. 387/6

3.790.000,- Kč

Pozemek č. 18

828 m2, parc.č. 387/7

REZERVACE

Pozemek č. 19

803 m2, parc.č. 387/8

REZERVACE

Pozn: * Na pozemcích č. 1, 2 a 3 (při okraji) je vedena síť podzemní středotlaký plynovod.

Ceník platný od 20.4.2023

Postup při koupi

V případě, že byste se rádi na cokoliv k pozemkům zeptali, jsme Vám k dispozici na kontaktním telefonním čísle a emailu v průběhu celého dne. Nebojte se volat i o víkendu. Ochotně Vám poskytneme další potřebné informace.

Jste již rozhodnuti pro konkrétní pozemek? Pak prvním krokem je uzavření rezervační smlouvy, kterou Vám zašleme předem k prostudování. Po podpisu rezervační smlouvy se hradí na rezervační účet depozitum, částka ve výši 150.000,- Kč. Tímto okamžikem již nebudeme dále Vámi vybraný pozemek nabízet a je rezervován pouze pro Vás.

Dalším krokem je uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kde již budou specifikovány další podrobnosti. Předpokládaný termín uzavření SoSbK je do 20ti dnů od podpisu rezervační smlouvy. Ve smlouvách bude samozřejmě zohledněn způsob Vašeho financování koupě (hypotéka, hotovost). 

Po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní je do sjednané lhůty zaplacena budoucím kupujícím částka do výše 15% z celkové kupní ceny na zvláštní účet zřízený výhradně pro tento projekt (Projektový účet). Do této částky je také započtena již Vámi uhrazená rezervační záloha. 

Projektový účet je zřízen u financující banky Česká spořitelna, a.s., váže se výhradně k projektu a prodávající (developer) má až do doby kolaudace a uzavření kupních smluv s kupujícími omezeno nakládání s těmito finančními prostředky. Samotná výstavba (resp. náklady na realizaci celého projektu) jsou hrazeny výhradně z vlastních finančních zdrojů developera, případně z úvěru financující banky sjednaného na tento projekt - nikoliv tedy z finančních prostředků kupujících.

Doplatek kupní ceny bude Vámi uhrazen na Projektový účet až po dokončení celé výstavby (všech inženýrských sítí) a po kolaudaci komunikace a inženýrských sítí vodovod a kanalizace. Předpokládaný termín doplatku kupní ceny je přibližně září-říjen 2023. O průběhu výstavby, blížícímu se dokončení a kolaudaci Vás budeme pravidelně a včas informovat.

Po kolaudaci stavby a uhrazení celé kupní ceny na Projektový účet je bez prodlení uzavřena s kupujícím kupní smlouva. V kupní smlouvě zohledníme požadavky a možnosti kupujícího na financování koupě (např. hypotéka).

Prodávající zajistí zároveň vypracování návrhu na vklad i podání kupních smluv na katastr nemovitostí na vlastní náklady. Katastr nemovitostí přibližně do 30ti dnů od podání návrhu na vklad provede vklad vlastnického práva k nemovitosti.

Pozemek Vám předáme do 10 dnů po převodu pozemku na katastru nemovitostí.